Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Novosti

  EDUKACIJA VOLONTERA
  EDUKACIJA VOLONTERA

  Ako ste nekada poželeli da društvo u kom živimo bude bolje, sa više empatije, zajedništva, solidarnosti i podrške i ako ste poželeli da budete deo takve promene na bolje - onda je NURDOR-ova edukacija pravo mesto za vas.
  Dođite da čujete kako smo mi to radili do sada i da nam se pridružite da zajedno radimo u budućnosti. Jer niko od nas ne može sam onoliko koliko možemo zajedno.
  A zajedno možemo da menjamo sve(t).
  Vidimo se 4. novembra


 • Novosti

  ZLATNI SEPTEMBAR
  ZLATNI SEPTEMBAR

  NURDOR obeležava Zlatni septembar - mesec podrške deci oboleloj od malignih bolesti, tako što će 23. septembra sa početkom u 12h organizovati najveću prodajnu izložbu dečjih crteža u 20 gradova širom Srbije. U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od raka. Ono što ohrabruje jeste stopa izlečenja, koja je kod dece veoma visoka. Međutim, kako bi naši hrabri Superheroji mogli da se izbore i dobiju najvažniju bitku za život – podrška je ono što je ključno na putu do izlečenja. Iz tog razloga je važno da stvaramo društvenu zajednicu koja će biti senzibilisana i osvešćena o problemima sa kojima se suočavaju deca koja se leče i njihove porodice. Kako bi doprineo tome NURDOR kontinuirano organizuje kampanje i akcije za senzibilisanje javnosti, kroz koje se šalje poruka zajedništva i podrške, kao stubova zdrave zajednice koja brine o onima među nama koji ne mogu sami. Dana 23. septembra na centralnim trgovima u 20 gradova širom Srbije biće organizovana prodajna izložba crteža dece iz cele Srbije. Kupovinom bilo kog crteža biće podržan projekat rekonstrukcije nove Roditeljske kuće u Beogradu za smeštaj i brigu o deci oboleloj od malignih bolesti i njihovim porodicama, koje iz cele Srbije dolaze u Beograd zbog lečenja deteta.

  Danas kada svi živimo suviše brzo, zaboravljamo da se brinemo i o sebi i jedni o drugima – neizmerno je važno da nekad zastanemo i pogledamo oko sebe i shvatimo da postoji toliko toga što možemo da uradimo da bi nam svima bilo bolje. Ovom akcijom, u mesecu podrške deci oboleloj od raka, želimo da pokažemo da ne postoji podrška koja je mala. Naprotiv, svako dete koje je učestvovalo u izradi crteža i svako ko kupi jedan od ovih crteža 23. septembra postaće deo najvećeg lanca podrške koji tog dana stvaramo u Srbiji.“ – poručila je predsednica NURDOR-a Joland Korora. 

  Akcija će navedenog datuma biti održana u sledećim gradovima: 

  BEOGRAD Knez Mihailova 8, NIŠ Trg Kralja Milana,  NOVI SAD Trg slobode, ZRENJANIN Trg slobode,  PANČEVO Gradski park,  KRAGUJEVAC Pešačka zona kod krsta, KOCELJEVA Park,  MLADENOVAC Plato ispred sportskog centra,  VALJEVO Trg ispred centra za kulturu,  UB Gradsko brdo Šepkovac,  LAZAREVAC Tržni centar Stop shop,  PRIJEPOLJE Plato Doma kultura, PRIBOJ Trg Fapa,  IVANJICA Centar grada,  SOMBOR Trg Svetog Trojstva,  ŠID Centar, VRANJE Ulica Kralja Stefana Prvovenčanog,  VLADIČIN HAN Svetosavska ulica, KLADOVO Plato ispred Doma omladine,  SJENICA Omladinski park.

  Pozivamo sve građane da ovog datuma dođu i kupovinom jednog od crteža zajedno sa nama pošalju poruku podrške našim hrabrim Superherojima da nisu sami i da cela Srbija veruje u njihove supermoći.


 • Novosti

  POČINJU PRIJAVE ZA 3. KAMP VELIKIH HEROJA
  POČINJU PRIJAVE ZA 3. KAMP VELIKIH HEROJA

  BUDI DEO MALOG KRUGA VELIKIH LJUDI!!!

  Treći Kamp ,,Velikih Heroja" održaće se na Kopaoniku od 28.08. do 01.09.2023.god.
  Pravo prijave imaju mladi od 18 do 25 godina koji su se lečili od malignih bolesti.

  Prijavni formular možete preuzeti preko sledećeg linka:

  Za sve detaljnije informacije možete nas kontaktirati:
  NURDOR 0800/33-22-32, 011/2681-554, 011/2681-555

  Kompletno popunjene prijave poslati najkasnije do 11.08.2023.god. na adresu:
  NURDOR, Čolak Antina 16, 11000 Beograd
  Zakasnele i nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

  Pogledajte prošlogodišnju čaroliju preko sledećeg linka:

 • Projekti

  ZimSKI kamp Kopaonik 2023 godine
  ZimSKI kamp Kopaonik 2023 godine

  ZimSKI kamp Kopaonik 2023


  Doprineti jednakom ostvarivanju prava dece obolele od malignih bolesti na najviše zdravstvene standarde lečenja i zdravstvene rehabilitacije, na nivou cele Srbije 

  Od malignih bolesti u Srbiji godišnje oboli između 300 do 350 dece, uzrasta od 0-18 godina.Lečenje maligniteta u dečjem uzrastu je dugotrajno (za lečenje leukemije neophodno je više od 2 god.), a u slučaju recidiva i par godina. Lečenje je kompleksno, često veoma naporno kako u fizičkom smislu tako i u psihološkom pogledu (i za decu i za njihove porodice). Svako  lečenje , najčešće, ostavlja kratkoročne i dugoročne psiho-fizičke posledice, koje znatno otežavaju rehabilitaciju i resocijalizaciju dece po završetku kombinovanog onkološkog lečenja (obuhvataju ga složene hiruške intervencije,  hemio terapija  i radio terapija). Sve ono što prati lečenje i dugotrajan boravak u bolnici: oslabljen  imuni sistem, dugotrajna izolacija, teške i bolne procedure, gubitak kose i izmenjene fizičke karakteristike, odvojenost od primarne porodice, socijalna izolovanost, gubitak kontakata sa vršnjačkim grupama, strah od neizvesnosti ishoda lečenja, posebno negativno se odražava na dečake i devojčice u periodu adolescencije. Stoga  je neophodno  nakon lečenja obezbediti adekvatnu psiho-fizičku rehabilitaciju. Učešće u rehabilitacionom kampu u prirodi u vršnjačkom okruženju, uz posebno osmišljene fizičke aktivnosti i psihološke radionice, doprinosi  popravljanju opšteg zdravstvenog statusa, poboljšanju hematoloških parametara i psiho-socijalnom osnaživanju u cilju što lakše i brže rehabilitacije, resocijalizacije  i reintegracije. Cilj ovog kampa je da pruži besplatne programe rekreativne terapije adolescentima uzrastne grupe 12-18 godina koji su završili sa lečenjem  maligne bolesti.  Model terapijske rekreacije je posebno osmišljen i prilagođen uzrastnim grupama i svakom učesniku pojedinačno, tako da se kroz rekreaciju i zabavu podstiču njihove sposobnosti kako bi obnovili samopouzdanje i nadu nakon završenog lečenja.

  Winter SKI Kamp Kopaonik 2023

  GENERAL AIM OF THE PROJECT

  To contribute to the equal rights of children suffering from malignant diseases to the highest health-care standards of treatment and health rehabilitation, on the level of whole Serbia

  In Serbia, between 300 and 350 children, aged 0-18, are diagnosed with cancer every year. The treatment of a malignity in children’s age is long-lasting (the treatment of leukemia lasts longer than 2 years), and when there are relapses, it can even last for a few years. The treatment is complex, often exhausting, both physically and psychologically for both children and their parents. Each treatment very often leaves short and long termed psycho-physical consequences that make the rehabilitation and resocialisation of the children significantly harder, after the termination of the combined oncological treatment (this consists of difficult surgeries, chemo therapies and radiation treatments). Everything that follows the treatment and the long-lasting hospitalisation: compromised immune-system, long lasting isolation, hard and painful procedures, hair loss and changed physical appearance, separation from the nuclear family, social isolation, the loss of contact with peer groups, the fear of the treatment’s outcome uncertainty - especially negatively affects girls and boys in their adolescent period. It is thus necessary to enable an appropriate psycho-physical rehabilitation after the treatment. Participation in a rehabilitation camp in nature and surrounded by peers, with carefully planned physical activities and psychological workshops, contribute to the improvement of the overall health status, hematological parameters and psycho-social strengthening with the aim to provide easier and faster rehabilitation, resocialization and reintegration. The aim of this camp is to offer free programme of recreational therapies to the 12-18 age groups of adolescents who completed their malignant disease treatments. The model of the therapeutical recreation was specially planned and adjusted to the age groups and each individual participant in order to encourage the renewal of their self-esteem and hope after the finished treatment through recreation and fun. 

 
Superhero Sajt sms SMS