Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Bezbolnija i kvalitetnija zdravstvena nega za decu obolelu od raka

  Bezbolnija i kvalitetnija zdravstvena nega za decu obolelu od raka


  U cilju poboljšanja kvaliteta lečenja dece obolele od malignih bolesti, izuzetno je važno obezbediti i uslove da deca koja se leče na pedijatrijskim odeljenjima hemato-onkologije svakodnevno primaju neophodnu terapiju na kvalitetan, siguran, vremenski preciziran i manje bolan način. Drago nam je da su Vlada Japana i Ambasada Japana u Republici Srbiji, prepoznali značaj našeg projekta i da će kroz program POPOS donacija biti omogućena nabavka 4 aparata za dubinsku detekciju  najtanjih i manje vidljivih vena. 

  Prilikom potpisivanja ugovora, Nj.e.g. Akira IMAMURA, ambasador Japana u Republici Srbiji, istakao je da Ambasada Japana više od 25 godina podržava unapređenje sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji, promovišući japansku politiku jačanja zdravstvene zaštite za sve. "Centralni deo POPOS projekata je koncept „ljudske bezbednosti“, koji je jedna od osnovnih komponenti japanske spoljne politike, koja promoviše zaštitu i osnaživanje svakog pojedinca. Smatramo da je dostupnost usluga primarne zdravstvene zaštite i pružanje specijalizovanih medicinskih usluga najosetljivijim kategorijama pacijenata, srž ljudske bezbednosti, i da svaki građanin Srbije treba da ima jednake mogućnosti da dobije neophodnu i adekvatnu medicinsku pomoć"- istakao je Nj.e.g. Akira IMAMURA.

  Cilj  projekta " Bezbolnija i kvalitetnija zdravstvena nega za decu obolelu od raka " je da sa jedne strane podigne kvalitet uslova lečenja dece u Srbiji konkretnim opremanjem pedijatrijskih hemato-onkoloških odeljenja u Beogradu i to: (I) dnevne hematološke bolnice i dva odela pedijatrijske hemato-onkologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", (II) dnevne hematološke bolnice Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, (III) odeljenja za pedijatriju Klinike za neurohirurgiju, Kliničkog centra Srbije. Istovremeno želimo da podstaknemo donatore da se uključe u pomoć prilikom nabavke opreme za sva odeljenja pedijatrijske onkologije u Srbiji u cilju izjednačavanja uslova u kojima se leče deca obolela od malignih bolesti u svim centrima lečenja u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu i sistemskog stvaranja održive i kvalitetne zdravstvene zaštite dece na nacionalnom nivou.

  Lečenje je malignih bolesti kod dece je kompleksno, često veoma naporno, kako u fizičkom smislu, tako i u psihološkom pogledu (i za decu i za njihove porodice). Onkološko  lečenje ostavlja kratkoročne i dugoročne psiho-fizičke posledice. Kako  bi se procenat i stepen  izlečenja podigao potrebno je mnogo elemenata, od rane dijagnostike i primene terapije, ali je podjednako važno i obezbeđivanje kvalitetne psihosocijalne zaštite tokom lečenja i u procesu rehabilitacije za dete i celu porodicu. Na odeljenjima dečje hemato-onkologije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić",  Univerzitetske dečje klinike u Beogradu i odeljenja za pedijatriju Klinike za neurohirurgiju, Kliničkog centra Srbije,  u svakom trenutku leči se od raka 150 - 200 dece i mladih iz okoline Beograda, ali i iz cele Srbije. Nabavkom medicinskih aparata za detekciju vena postiže se efikasna i precizna primena terapije u pedijatrijskoj onkologiji, a istovremeno smanjuje stepen stresa i bola kod dece prilikom apliciranja leka.

  "Opremanjem odeljenja dečje hemato-onkologije podiže se razvoj i održivost zdravstvene zaštite dece obolele od raka i približava ispunjavanju najviših standarda u pedijatrijskoj onkologiji. Dostupnost kvalitetnih aparata koji omogućavaju precizno apliciranje terapije poboljšava terapijski pristup na najoptimalniji način. Sa druge strane preciznom dijagnostikom vena, koje zbog dobi i narušenog sastava usled citostatske terapije nisu vidljive, smanjuje se bol i stres izazvan učestalim pokušajima aplikacije leka, što je  posebno važno kod pedijatrijskih pacijenata uzrasta 0 -12 godina. Sve ovo u sklopu drugih aspekata doprinosi poboljšanju uslova i kvaliteta lečenja, a samim tim je bitan segment ka povećanju stope izlečenja i pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite deci oboleloj od raka".- istakla je predsednica UO NURDORa, Joland Korora.

 
 •