Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Obrazovni softver za decu na lečenju

  Obrazovni softver za decu na lečenju

  Za naše osnovce koji tokom lečenja nastavu pohađaju u bolnici ili su na kućnom lečenju, Matemetika  i Svet oko postali su jedan nov i interesantan interaktivni svet.

  Vođeni mišlju da škola nikada nije laka – a pogotovo kada si na lečenju i sa željom da našm hrabrim đacima, olakšamo vežbanje  Matematike i učenje Sveta oko nas osmislili smo softver koji će ih, od I-IV razreda, na interesantan i njima blizak način voditi iz lekcije u lekciju samo “klikom” miša.

  Osnovni motiv da pristupimo realizaciji projekata “Obrazovni softver za decu na bolničkom i kućnom lečenju” i izradi specijalnog softverskog programa proizašao je iz želje  da pomognemo mališanima tokom lečenja u savladavanju nastavnog gradiva  jer  jedan od osnovnih problema koji imaju deca koja se leče od malignih bolesti je nemogućnost redovnog pohađanja nastave i izolovanost od vršnjaka.

  Zbog specifičnosti zdravstvenog stanja, deca na hemioterapiji često nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu, a strah od infekcije koju mogu dobiti boravkom u opštoj populaciji, veoma često obeshrabruje i decu i njihove roditelje da borave u grupi vršnjaka. Priroda bolesti, terapije i teškoće koje prate lečenje dece su veoma iscrpljujuće, pa pad koncentracije i motivacije za rad, prouzrokuju teže i sporije savladavanje nastavnih sadržaja. Ovi razlozi dovode do toga da deca odbijaju knjigu i udžbenik kao izvor znanja. Za vreme lečenja i trajanja terapije deca se nalaze van tokova nastavnih aktivnosti i samim tim su u velikom zaostatku u odnosu na njihove vršnjake.

  Svi redovni vidovi učenja (na školskim časovima, u društvu vršnjaka) su nedostupni deci iz ove kategorije. Zbog odvojenosti od vršnjaka, česte i dugotrajne vezanosti za krevet i boravka u bolničkim uslovima, deca koja boluju od malignih bolesti u upotrebi računara nalaze izlaz za rešavanje i kompenzaciju brojnih problema. Njima računar služi i kao prijatelj za igru ali i način komunikacije sa prijateljima i porodicom i mogućnost da istražuju svet oko sebe.

  Obrazovni softver za praćenje nastave podrazumeva korišćenje kompjutera, po mogućstvu lap-topa (za decu koja su u izolaciji), te smo u sklopu projekta obezbedili dovoljan broj računara za  svako onkološko odeljenje na kojem se leče deca.

  Idejni autor projekta je profesor razredne nastave Tatjana Manojlović  i programeri Ivica Pavlović i Đorđe Ognjenović.