Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 
 • Vrsta računa:

  Projekat:

  IzvodDatumSvrhaKomintentIzlazUlazProjekatNapomenaStanje
  2 10/1/2020 PROVIZIJA BANKA 11 0 OPŠTA NAMENA 1,666,773.57
  1 8/27/2020 UPLATA SREDSTAVA PO PROJEKTU KAMP LJUBAVI I NADE MINISTARSTVO PRAVDE 0 1644000 REHABILITACIONI KAMPOVI 1,666,784.57
  5 10/2/2019 NAKNADA ZA USLUGE BANKA 22 0 OPŠTA NAMENA 22,784.57
  5 10/2/2019 NAKNADA ZA USLUGE BANKA 33 0 OPŠTA NAMENA 22,806.57
  4 9/12/2019 POVRAĆAJ NEUTROŠENIH SREDSTAVA NURDOR 533.32 0 OPŠTA NAMENA 22,839.57
  4 9/12/2019 NAKNADA ZA USLUGE UPRAVA ZA TREZOR 2278.03 0 OPŠTA NAMENA 23,372.89
  3 9/11/2019 PRENOS SREDSTAVA PO PROJEKTU NURDOR 306162 0 OPŠTA NAMENA 25,650.92
  2 9/9/2019 ŠTAMPA MATERIJALA EFEKT PRINT DOO 58800 0 OPŠTA NAMENA 331,812.92
  2 9/9/2019 SMEŠTAJ ZA UČESNIKE SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU 798570 0 OPŠTA NAMENA 390,612.92
  2 9/9/2019 MATERIJAL ZA KAMP FUSH DOO 49999.68 0 OPŠTA NAMENA MAJICE ZA UČESNIKE 1,189,182.92
  3 9/2/2019 NAKNADA ZA USLUGE UPRAVE ZA TREZOR 11 0 OPŠTA NAMENA 1,239,182.60
  3 9/2/2019 NAKNADA ZA USLUGE UPRAVA ZA TREZOR 22 0 OPŠTA NAMENA 1,239,193.60
  3 8/28/2019 UPLATA SREDSTAVA PO PROJEKTU KAMP LJUBAVI I NADE MINISTARSTVO PRAVDE 0 1214065 REHABILITACIONI KAMPOVI 1,239,215.60
  2 8/22/2019 PRENOS SREDSTAVA PO PROJEKTU NURDOR 50000 0 OPŠTA NAMENA 25,150.60
  1 6/1/2019 DONACIJA GO CRVENI KRST, NIŠ 0 50000 OPŠTA NAMENA 75,150.60
  3 8/31/2018 POVRAĆAJ NEUTROŠENIH SREDSTAVA MINISTARSTVO PRAVDE 118809.22 0 OPŠTA NAMENA ZA "KAMP LJUBAVI I NADE" 25,150.60
  2 8/31/2018 INTERNI PRENOS SREDSTAVA NURDOR 49999.68 0 OPŠTA NAMENA ZA "KAMP LJUBAVI I NADE" 143,959.82
  2 8/31/2018 INTERNI PRENOS SREDSTAVA NURDOR 9719.1 0 OPŠTA NAMENA ZA "KAMP LJUBAVI NADE" 193,959.50
  2 8/31/2018 INTERNI PRENOS SREDSTAVA NURDOR 142407 0 OPŠTA NAMENA ZA "KAMP LJUBAVI I NADE" 203,678.60
  2 8/31/2018 INTERNI PRENOS SREDSTAVA NURDOR 142407 0 OPŠTA NAMENA ZA "KAMP LJUBAVI I NADE" 346,085.60
  2 8/31/2018 INTERNI PRENOS SREDSTAVA NURDOR 17496 0 OPŠTA NAMENA ZA "KAMP LJUBAVI I NADE" 488,492.60
  2 8/31/2018 INTERNI PRENOS SREDSTAVA NURDOR 985472 0 OPŠTA NAMENA ZA "KAMP LJUBAVI NADE" 505,988.60
  2 8/31/2018 INTERNI PRENOS SREDSTAVA NURDOR 40000 0 OPŠTA NAMENA ZA PROJEKAT "KAMP LJUBAVI I NADE" 1,491,460.60
  1 8/16/2018 UPLATA SREDSTAVA PO PROJEKTU KAMP LJUBAVI I NADE MINISTARSTVO PRAVDE 0 1506310 REHABILITACIONI KAMPOVI 1,531,460.60
  1 7/18/2018 PRENOS SREDSTAVA PO PROJEKTU NURDOR 500000 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 25,150.60
  2 7/13/2017 DONACIJA GO MEDIJANA NIŠ 0 500000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 525,150.60
  1 1/19/2017 IZLAZ -PRENOS SREDSTAVA PO PROJEKTU NURDOR 120000 0 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 25,150.60
  3 12/14/2016 DONACIJA GRAD ZRENJANIN 0 120000 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI AKCIJA SENZIBILISANJA JAVNOSTI - ZA 15. FEBRUAR 145,150.60
  2 10/10/2016 DONACIJA GRADSKA OPŠTINA MEDIJANA NIŠ 0 15150 HEMATO-ONKOL. NIŠ 25,150.60
  1 9/12/2016 DONACIJA CRVENI KRST- GRADSKA OPŠTINA NIŠ 0 10000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 10,000.60
  3 12/4/2013 NADOKNADA ZA USLUGE MF -UPRAVA ZA TREZOR NURDOR 0 1678 OBRAZOVNI SOFTVER 00.60
  3 12/4/2013 NAKNADA ZA USLUGE MF - UPRAVA ZA TREZOR 1678 0 OBRAZOVNI SOFTVER -1,677.40
  2 11/29/2013 RAČUN ZA TELEFON NURDOR 10081 0 OBRAZOVNI SOFTVER PRENOS SREDSTAVA ZA UPLATU PO RAČUNIMA: TELENOR 00.60
  2 11/29/2013 KANCELARIJSKI MATERIJAL NURDOR 8485 0 OBRAZOVNI SOFTVER PRENOS SREDSTAVA ZA UPLATU PO RAČUNIMA: COPY PLANET METRO,ALTI D.O.O.,OFFICE1SUPERSTORE I SAVREMENA 10,081.60
  2 11/29/2013 TROŠKOVI OSVEŽENJA ZA EDUKACIJE NURDOR 9060 0 OBRAZOVNI SOFTVER PRENOS SREDSTAVA ZA UPLATU PO RAČUNIMA:METRO, C MARKET 18,566.60
  2 11/29/2013 DOPRINOSI NA HONORAR MF-PU 29256 0 OBRAZOVNI SOFTVER 27,626.60
  2 11/29/2013 UGOVOR O DELU - IZRADA SOFTVERA- PROGRAMER IVICA PAVLOVIĆ 71500 0 OBRAZOVNI SOFTVER 56,882.60
  2 11/29/2013 DOPRINOSI NA HONORAR MF-PU 29256 0 OBRAZOVNI SOFTVER 128,382.60
  2 11/29/2013 UGOVOR O DELU -IZRADA SOFTVERA- AUTOR, KONSULTANT TATJANA MANOJLOVIĆ 71500 0 OBRAZOVNI SOFTVER 157,638.60
  2 11/29/2013 ŠTAMPA MATERIJALA COPY PLANET 16185 0 OBRAZOVNI SOFTVER 229,138.60
  2 11/29/2013 TONER ZA ŠTAMPAČ GISKOM DOO 4676.4 0 OBRAZOVNI SOFTVER 245,323.60
  1 8/30/2013 PO PROJEKTU OBRAZOVNI SOFTVER SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA - SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I DEČIJU ZAŠTITU 0 250000 OBRAZOVNI SOFTVER 250,000.00